GALERIA OBIEKTÓW
DPS Bielawki

Budynki

ROPS

Przedstawiamy kilka wybranych przykładów budynków, na których budowę, przystosowanie lub modernizację, Beneficjenci otrzymali dofinansowanie do robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk