GALERIA OBIEKTÓW
Ośrodek Kultury Zblewo

Windy

ROPS

Przykłady wind osobowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, których wybudowanie i zamontowanie odpowiednich urządzeń dźwigowych zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk