GALERIA OŚRODKÓW
NZOZ Władysławowo

Pomieszczenia rehabilitacyjne

ROPS

Wybrane przykłady pomieszczeń rehabilitacyjnych i gabinetów zabiegowych, które wyposażone w atestowany sprzęt stanowią zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk