GALERIA OŚRODKÓW
Centrum rehabilitacyjne N.W. Rzeczna

Sanitariaty w ośrodkach

Przykłady pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, które wyposażone w odpowiedni dla rodzaju dysfunkcji osób niepełnosprawnych urządzenia i sprzęt pomocniczy okreslają standard ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk