PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Stock photo - konsultacje

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
11.06.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
11.06.2018

W dniu 28 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr459 /326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk