DZIECKO I RODZINA
Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu WPWRiSPZ 2021-2030

Pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu WPWRiSPZ 2021-2030 [RELACJA, PLIKI DO POBRANIA]

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania online.

W środę, 28 października 2020 roku w trybie online odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz Pani Katarzyna Świeczkowska – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było omówienie przez Przewodniczącą Zespołu, Panią Katarzynę Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030.

Ponadto, bardzo ważną prezentację multimedialną dotyczącą diagnozy sytuacji rodzin i systemu pieczy zastępczej na terenie województwa pomorskiego, zaprezentował Pan Maciej Kochanowski – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wszystkim uczestnikom oraz gościom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała dot. powołania Zespołu Zadaniowego wraz z załącznikiem (skład) – skan [pdf, 245 KB]

2. Uchwała dot. przyjęcia harmonogramu prac wraz z załącznikiem (harmonogramem) – skan [pdf, 144 KB]

3. Uchwała dot. przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac Zespołu Zadaniowego [pdf, 279 KB]

4. Załącznik dot. składu Zespołu Zadaniowego [pdf, 458 KB]

5. Załącznik dot. harmonogramu pracy Zespołu zadaniowego [pdf, 295 KB]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk