KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje - grafika

Konsultacje zmiany uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. [KWIECIEŃ 2021]

Grafika poglądowa. Przedstawia dymiące fabryki oraz napis "konsultacje".

Komunikaty

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił komunikaty o konsultacjach w sprawie zmiany uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego:

  1. zmiany uchwały nr 307/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
  2. zmiany uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Uwagi i wnioski

Można składać w terminie od 30 kwietnia do 14 maja 2021 roku na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk