POMORSKA RADA DS POLITYKI SENIORALNEJ
XV spotkanie

Opieka nad osobą zależną – tematem XV spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej

Barbara Bałka
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

Kolejne zdalne posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 5 października 2020. XV spotkanie rozpoczęła Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu województwa oraz Przewodnicząca Rady.

Wiodącym tematem dzisiejszego spotkania była Informacja o liczbie osób korzystających ze zwolnień od pracy w celu sprawowania opieki nad osobą zależną (seniorem), którą zaprezentowana została przez dr Anita Richert-Kaźmierska z Politechniki Gdańskiej
Do pobrania:

Prezentacja Opieka nad seniorami – wybrane zagadnienia – dr Anita Richert Kaźmierska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk