POMORSKA RADA POLITYKI SENIORALNEJ
POLSENIOR 2

XVII Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, odbyło się 11 stycznia 2021r. w formie zdalnej.

Barbara Bałka
03.05.2021
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.05.2021

Wstępne wyniki badania PolSenior2, aktywności sportowe Seniorów to tematy XVII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej.

Pierwsze w tym roku spotkanie Rady, poprowadziła tradycyjnie jej Przewodnicząca, Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia były:

Prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego stanu zdrowia oraz jakości życia a także sytuacji ekonomicznej starszych mieszkańców Polski – PolSenior2, którą przedstawili: prof. Tomasz Zdrojewski – kierownik Projektu, dr Hanna Kujawska-Danecka – konsultant wojewódzki ds. geriatrii oraz dr Adam Hajduk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Informacje związane z aktywnością sportową seniorów, szczegółowo omówili: Piotr Klecha ze Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz dr Monika Wiech Dyrektor Uniwersytetu III Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentowały w spotkaniu Katarzyna Weremko – Dyrektor, Agnieszka Zabłocka – Zastępca Dyrektora oraz Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Prezentacje do pobrania:

Tomasz Zdrojewski_Pol Senior2_Wprowadzenie
Adam Hajduk_Pol Senior2_Stan funkcjonalny i sprawność osób starszych
Hanna Kujawska-Danecka_Pol Senior2_Wybrane wyniki badania
Tomasz Zdrojewski_Pol Senior2_Nadciśnienie tętnicze
Monika Wiech – Aktywność fizyczna seniorów
Piotr Klecha_Aktywności sportowe_LZS

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk