"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Pomorskie Dla Seniora 2021. Pan Stanisław Grześkowiak z tytułem Zwyczajnego – Niezwyczajnego Seniora! Wręczenie nagrody.

Pomorskie Dla Seniora 2021. Pan Stanisław Grześkowiak z tytułem Zwyczajnego – Niezwyczajnego Seniora! Wręczenie nagrody.

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Paweł Lewandowski/UM Kępice
04.10.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
04.10.2021

W poniedziałek, 4 października 2021 r. podczas inauguracja roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kępicach, nagrodzono laureata w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pana Stanisława Grześkowiaka. Uroczystego przekazania nagrody dokonał Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Józef Sarnowski wraz z Pełnomocniczką Marszałka ds. Polityki Senioralnej - Barbarą Bałką.

Laureat w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” – Stanisław Grześkowiak

Kandydaturę zgłosiła: Jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego Roman Seta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pan Stanisław Grześkowiak od lat dziewięćdziesiątych wykazuje się aktywnością na rzecz mieszkańców Gminy Kępice. Początkowo związany z oświatą, a później również z samorządem – od wielu lat wspiera działania podejmowane przez społeczność Szkoły Podstawowej w Warcinie.

Ponadto dał się poznać i zaangażować jako:

  • Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Kępice od 2019r. tj. od momentu powołania rady przez Burmistrza Gminy Kępice.
  • Współorganizator Uniwersytetu III Wieku w Gminie Kępice,
  • Wykładowca Uniwersytetu III Wieku — tematyka dotyczy praw przyrody warunkujących istnienie wszechświata.
  • Organizator II olimpiady wiedzy obywatelskiej dla seniorów. Pod jego kierownictwem seniorka osiągnęła szczebel ogólnopolski i nagrodę — wyjazd do Brukseli.
  • Jako przewodniczący zainicjował cykl spotkań z seniorami poszczególnych sołectw. Spotkania dotyczą problemów seniorów, przedstawiane są na forum Rady Miejskiej z uzasadnianiem ich realizacji. Omawiane są z mieszkańcami — seniorami problemy ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.
  • Jako senior podjął we współpracy z Gminą i Nadleśnictwem Warcino — efektywne działania na rzecz przystąpienia gminy do ogólnopolskiego programu „z kujawskim pomagamy pszczołom”.
  • Publikuje na łamach gminnej gazety Puls Kępic materiały informacyjne dotyczące pracy rady seniorów oraz merytoryczne wiadomości o pszczołach i pszczelarzach, odpowiednie publikacje mają zachęcać społeczność gminy do docenienia seniorów a wszystkich mieszkańców do ochrony istotnej części przyrody.
  • Oznaczył środek Gminy Kępice, tworząc przy tym atrakcję turystyczną naniesioną na mapach. Osobiście angażuje się w rozwiązanie problemów komunikacyjnych na terenie wsi Warcino.
  • Przekazał zabytkową fisharmonię na rzecz filialnego kościoła w Warcinie.
  • Jako były Dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie i Burmistrz Gminy Kępice uczestniczy — często czynnie — w okolicznościowych uroczystościach oświatowych i uroczystościach gminnych.

Pan Stanisław jako 79 letnia osoba jest pomocna, pełna wigoru i życzliwości dla innych mieszkańców naszej Gminy. Wszystkie działania Pana Stanisława są wykonywane w ramach wolontariatu.

Nagroda

Nagrodą przewidzianą w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” jest kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Paweł Lewandowski/UM Kępice]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk