"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Za nami pierwsze uhonorowanie laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Pomorskie dla Seniorów”. Uroczystość w Malborku [RELACJA]

Za nami pierwsze uhonorowanie laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Pomorskie dla Seniorów”. Uroczystość w Malborku [RELACJA]

Zdjęcie z uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
26.05.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
26.05.2022

W czwartek, 26 maja 2022 roku w ramach Malborskich Wiosennych Dni Seniora odbyło się pierwsze w tym roku wręczenie nagród laureatom Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów". Uroczystość odbyła się w malborskim Centrum Aktywnego Wypoczynku, natomiast laureatów z powiatu malborskiego uhonorował Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyła Barbara Bałka - Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Informacja o laureatach

Laureatka w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Danuta Pozorska

Kandydaturę zgłosiła: Osoba fizyczna — mieszkaniec województwa pomorskiego: Teresa Żelazo, Kierownik UTW w Malborku,

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

Kandydatka o sobie: Z zawodu jestem chemiczką, ale całe życie lubiłam śpiewać. Po przejściu na emeryturę wstąpiłam do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku. Propozycja występu z okazji Dnia Kobiet była iskrą, która rozpaliła we mnie chęć pomocy w realizacji scenariusza.

Po ciepłym przyjęciu występu w Dniu Kobiet powstał pomysł przygotowania spotkania noworocznego „Trzej Królowie” dla seniorów, słuchaczy U3W. Wówczas podjęłam się opracowania krótkiego programu i jednocześnie zaczął kiełkować we mnie pomysł stworzenia zespołu wokalnego. Udało się przekonać do tego projektu cztery panie i trzech panów, w tym mojego męża jako gitarzystę. Przygotowałam wówczas scenariusz do „Walentynek 2018″, w którym po raz pierwszy pojawiły się wiersze.

25-05-2018 r. odbyła się impreza plenerowa okazji Dni Seniora organizowanych przez Malborską Radę Seniorów. Na tę okazję opracowałam śpiewnik biesiadny, a zespół wokalny, który wówczas stanowiło już 11 osób, przy ognisku bawił tymi piosenkami uczestników nie tylko tego wydarzenia, ale też słuchaczy i zaproszonych gości podczas uroczystego zakończenia Roku Akademickiego U3W w Malborku. Równocześnie tworzyłam scenariusz do wieczoru cygańskiego „Dziś prawdziwych cyganów już nie ma”. I tak pomysł gonił za pomysłem, a zespół rozrósł się do 14 osób, w tym troje gitarzystów i przyjął nazwę „Z Górki”.

Jestem szczęśliwa, że realizując swoją pasję umożliwiam innym seniorom, członkom naszego zespołu spełniać marzenia o śpiewaniu i występowaniu dla innych. Przy układaniu scenariusza uwzględniam możliwości gitarzystów i poszczególnych wokalistów. Staram się każdemu dać szansę wykonania piosenki solo lub w duecie. Próby zespołu to również spotkania towarzyskie, które seniorom są bardzo potrzebne. Zapłatą za trud włożony w opracowanie i realizację programu jest liczna widownia na naszych występach i indywidualne podziękowania słuchaczy.

W bieżącym roku skończę 70 lat, lecz nadal mam pomysły, chęć i energię do ich realizacji. Z ludźmi i dla ludzi.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Burmistrz Marek Charzewski

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Jerzy Ruszkowski

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

Pan Marek Charzewski przez 20 lat był nauczycielem biologii w malborskich szkołach. Pełnił funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, był radnym powiatu malborskiego, radnym miasta Malborka. W 2014 roku został wybrany na burmistrza miasta Malbork i pełni tę funkcję drugą kadencję.

Pan Marek Charzewski jest honorowym krwiodawcą i działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2018 roku został uhoronowany nagrodą Orzeł Samorządu w kategorii najlepszy burmistrz Pomorza. Tego samego roku Panu Markowi Charzewskiemu został nadany tytuł honorowego Przyjaciela Chorągwi Gdańskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2019 roku zasiada w Radzie Muzeum Zamkowego w Malborku z powołania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto otrzymał Krzyż Zasługi dla Związku Kombatantów i Krzyż Za Wybitne Zasługi dla związku Kombatantów. Włącza się od wielu lat – SPOŁECZNIE w pomaganie Seniorom również niezrzeszonym, Kombatantom Weteranom Walk o Niepodległość naszej Ojczyzny, Osobom Represjonowanym.

Pan Marek Charzewski zawsze jest blisko mieszkańców. Jest obecny na wszystkich wydarzeniach patriotycznych kulturalnych, imprezach sportowych, konsultacjach i spotkaniach z mieszkańcami. Współpracuje ze wszystkimi środowiskami senioralnymi w mieście. Bierze aktywny udział w działaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W ramach współpracy zagranicznej miasto prowadzi liczne wymiany senioralne z mieszkańcami miast partnerskich Malborka. W mieście Malborku podjęto decyzję o darmowych przejazdach komunikacją miejską dla osób powyżej 70 roku życia. Ponadto na terenie miasta Malborka podjęto działania związane z usługą teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych, która umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy telefonicznej w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i niebezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Pan Marek Charzewski swoim zaangażowaniem i troską o Seniorów w pełni zasługuje na tytuł „Przyjaciel Seniorów”.

Laureat w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom” – Powiatowe Centrum Zdrowia – Prezes Paweł Chodyniak

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkanka województwa pomorskiego – Gertruda Miąc

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia, zarządzana przez Prezesa Pawła Chodyniaka — ekonomistę i Dyrektora ds. Medycznych Ewę Karamon – lekarza specjalistę, prowadzi szpitale oraz przychodnie w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, aktywizuje i zatrudnia ponad 100 osób w wieku senioralnym 50+ w różnych formach zatrudnienia.

Spółka prowadzi również wysoko oceniany Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie również zatrudnia seniorów 50+.Jednym z celów polityki kadrowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku jest świadome kształtowanie doboru zróżnicowanej kadry w poszczególnych komórkach (oddziałach, przychodniach). Zarządzanie wiekiem dla Szpitala to nie tylko konieczność podyktowana niekorzystnymi zmianami demograficznymi, ale też duży potencjał zawodowy dla zakładu. Inwestowanie w dojrzałych pracowników oraz przekazywanie wiedzy między pokoleniami, są budulcem wielu dobrze funkcjonujących zespołów, otwartych na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób w każdym wieku. Bycie częścią zespołu, komunikowanie się z innymi współpracownikami to wymiana doświadczeń zawodowych.

Placówka zachęca aby seniorzy, którzy chcą nadal pracować, mogli zachować swoje stanowisko pracy. Inwestuje w ich rozwój zawodowy poprzez zachęcanie do udziału w konferencjach, szkoleniach z różnych dziedzin oraz spotkaniach integracyjnych pracowników.

Starsi pracownicy są nauczycielami studentów odbywających praktyki zawodowe w Szpitalu, są opiekunami osób nowozatrudnionych wprowadzając ich do pracy. Dla pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia. przede wszystkim seniorów, na terenie zakładu prowadzone są bezpłatne zabiegi fizjoterapii.

Dodatkowo Spółka prowadzi aktywną komunikację z osobami starszymi — przedstawiciele Spółki uczestniczą w konferencjach oraz szkoleniach dla tych osób na których przedstawiane są praktyczne aspekty z życia seniora.

Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

  • w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka / Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” – kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska;
  • w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska;
  • w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom” – otrzymuje: dyplom, grafikę z widokiem Gdańska.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk