NGO
Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych – kadencja 2022-2025 [AKTUALIZACJA 30.05.2022]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych 2022-2025. Wybory. Autor: Marcin Mielewczyk
30.05.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
30.05.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kadencji 2022– 2025.

AKTUALIZACJA 30.05.2022

 1. Zaproszenie do głosowania [.docx, 19 KB]
 2. Wykaz kandydatów [.docx, 12 KB]
 3. Tryb powoływania członków [.doc, 264 KB]

INFORMACJA 05.05.2022

Wybory

Opis procesu wyborów i ich organizacji zawarty jest w załączniku Tryb powoływania członków/-iń Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w głosowaniu powszechnym, gdzie znaleźć można wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz formularze związane z wyborami.

Terminarz

Najważniejsze terminy procesu wyborczego:

 • do 18 maja 2022 r. – zgłaszanie kandydatów
 • do 30 maja 2022 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów i kandydatek
 • od momentu ogłoszenia przez 14 dni kalendarzowe będzie trwało głosowanie.

Zgłoszenia

Kandydatów zgłosić można poprzez przesłanie skanu wypełnionej Karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wyboryPROP@fundacjarc.org.pl do dnia 18.05.2022 r. lub poprzez dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia do biura PROP w siedzibie Fundacji RC przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia 18.05.2022 r.

Załączniki

 1. Zaproszenie do udziału w wyborach [.pdf, 123 KB]
 2. Tryb powoływania członków PROP [.pdf, 249 KB]
 3. Karta zgłoszenia kandydata [.docx, 22 KB]
 4. Oświadczenie kandydata [.docx, 21 KB]
 5. Formularz do głosowania [.docx, 23 KB]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk