CUS
Zdjęcie z wydarzenia. Źródło: CUS w Czersku

CUS w Czersku i nowy rekord Polski! [INFORMACJA]

Zdjęcie z wydarzenia. Źródło: CUS w Czersku
21.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
21.06.2022

W poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku w Czersku pobity został rekord Polski na największą liczbę osób tańczących taniec Jerusalema jednocześnie.

Bicie rekordu stanowiło element kampanii prowadzonej przez Centrum Usług Społecznych w Czersku, mającej na celu podkreślenie ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Wydarzenie odbywało się pod hasłem „Taniec i Rodzina to wielka siła”, a jego celem była integracja dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Aby pobić poprzedni wynik, w Czersku zatańczyć musiało jednocześnie 1047 osób. Pomimo deszczu, wydarzenie zgromadziło prawie 1200 osób, z czego Biuro rekordów ustaliło nowy rekord Polski na 1090 osób (liczono jedynie osoby tańczące poprawnie).

Pomysłodawcom i wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenie serdecznie gratulujemy sukcesu!

Centra usług społecznych – to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk