CUS
Zdjęcie przedstawia przedstawicielki CUS w Czersku.

Odznaczenia Prezydenta RP dla pomorskich CUS-ów.

Zdjęcie przedstawia przedstawicielki CUS w Czersku.
18.10.2022
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
AUTOR
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
18.10.2022

Podczas Kongresu Usług Społecznych, który odbył się w Warszawie w dniach 12-14 października Prezydent RP przyznał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla osób zaangażowanych tworzenie Centrów Usług Społecznych w naszym regionie.

Odznaczenia nadano Dyrektorom Centrów Usług Społecznych oraz przedstawicielom lokalnych władz wspierających ich działalność. W województwie pomorskim medale otrzymali :

 • Anna Bielawska-Jutrzenka Dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Czersku
 • Ewa Roszyk Dyrektorka Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
 • Przemysław Biesek-Talewski burmistrz Gminy Czersk
 • Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk

Kongres Usług Społecznych to miejsce debaty nad rozwojem usług społecznych w Polsce w najbliższych latach. Podczas obrad podsumowano dotychczasowy dorobek centrów usług społecznych. Przedstawiono wyniki badań nad CUS-ami i diagnozę ich funkcjonowania. Zaprezentowano pomysły rozwiązań na rozpropagowanie idei CUS–ów. Podkreślono wagę prowadzenia diagnozy partycypacyjnej potrzeb i potencjału wśród mieszkańców, a także współpracy z samorządem terytorialnym. Najważniejszymi wydarzeniami kongresu były :

 • prezentacja Raportu o CUS przez członków Zespołu ds. monitorowania centrów usług społecznych Rady ds. Społecznych NRR,
 • debata ekspercka „Co wiemy o centrach usług społecznych – Okrągły Stół Badaczy” – prowadzona przez członków Rady ds. Społecznych z udziałem przedstawicieli Uczelni Wyższych oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • dyskusja polityków społecznych reprezentujących kluczowe instytucje polityki społecznej „Jak wspierać rozwój usług społecznych”,
 • dyskusja panelowa „Jak wzmacniać zawody pomocowe”, z udziałem przedstawicieli kluczowych organizacji pozarządowych,
 • dyskusja panelowa „Jak integrować usługi społeczne: pomoc społeczna i ochrona zdrowia”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwa Zdrowia, Rady ds. Ochrony Zdrowia NRR,
 • dyskusja moderowana „Jak integrować usługi społeczne: doświadczenia praktyków” –z udziałem praktyków z centrów usług społecznych, przedstawiciele samorządu, podmiotów ekonomii społecznej i stowarzyszeń.
 •  dyskusja panelowa „Jaki rozwój usług społecznych: cztery strategie, jeden cel” – z udziałem przedstawicieli rządu, ZUS i samorządu
 •  dyskusja panelowa „Rozwój centrów usług społecznych – doświadczenia, dorobek, krocząca zmiana systemowa” , w której udział wzięli reprezentanci Rady Ministrów, Forum CUS, Związku Miast Polskich oraz ROPS w Szczecinie.

[Poniżej galeria zdjęć]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk