"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Grażyna Danowska Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Elżbieta Kołodziejczyk Przyjaciółką Seniorów w powiecie tczewskim

Grażyna Danowska Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Elżbieta Kołodziejczyk Przyjaciółką Seniorów w powiecie tczewskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Agata Chrul
25.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
25.06.2022

W sobotę 25 czerwca 2022 roku na Rynku w Gniewie podczas uroczystości Gniewinki 2022 Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Świlski uhonorował laureatki w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategoriach Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka i Przyjaciółka Seniorów. W wydarzeniu wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Gniew - Maciej Czarnecki, Walentyna Czapska - reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gniewie oraz Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej.

Informacja o laureatach:

Laureatka w kategorii Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka – Grażyna Danowska

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów – Halina Kaczmarek – wiceprezes Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Grażyna Danowska jest słuchaczką Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku, w którym z wielkim zaangażowaniem włącza się oraz inicjuje działania na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Jest liderką uniwersyteckiej grupy zumby gołd. Nieodpłatnie prowadzi także zajęcia taneczne, przygotowując osoby starsze do występów publicznych podczas lokalnych świąt (np. Gniewinki, Senioralia) oraz udziału w akcjach charytatywnych (ostatnia z nich dotyczyła pomocy Ukrainie). Podczas pandemii koronawirusa współorganizowała akcję „Seniorzy Seniorom”, kiedy to słuchaczki gniewskiego UTW piekły ciasta dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gniewie.

Pani Grażyna jest osobą wielu talentów: pisze wiersze, śpiewa w chórze Pasja (niejednokrotnie jako solistka), który przygotowuje występy z okazji świąt państwowych oraz lokalnych uroczystości. Pomaga nauczycielom szkoły podstawowej w przygotowaniu programów z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. Dzieci nazywają Ją – Babcia Dynamit.

Pani Grażyna jest też utalentowaną sportsmenką. Z powodzeniem reprezentuje Gniewski Uniwersytet III Wieku na Senioriadach i Olimpiadach, zajmując czołowe miejsca w tenisie stołowym i strzelectwie. Od roku działa jako uniwersytecka dziennikarka internetowego radia SoVo, włączając się w przygotowanie audycji dot. sytuacji osób starszych oraz promujących Gniewski UTW i Gminę Gniew.

Pani Grażyna Danowska jako wolontariuszka pracuje także w zespole parafialnym przygotowującym posiłki dla osób potrzebujących pomocy. Podczas Festiwalu Gospel przez kilka lat z rzędu organizowała i koordynowała pracę kuchni dla uczestników tego muzycznego przedsięwzięcia. Za swoje działania podczas Gali Wolontariatu w  2019 r. otrzymała statuetkę Animatora Roku.

Laureatka w kategorii „Przyjaciółka Seniorów” – Elżbieta Kołodziejczyk

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów – Halina Kaczmarek, wiceprezes Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

Pani Elżbieta Kołodziejczyk prowadzi bar restaurację „Zamkowa” w Gniewie. Trzy lata temu wystąpiła z inicjatywą utworzenia w tej placówce Strefy Seniora, co gniewska społeczność osób starszych przyjęła z  wielkim zadowoleniem. Pani Elżbieta nie tylko udostępniła pomieszczenie, ale też zaproponowała kawę za 1 zł, do której można dokupić także ciasto. Seniorzy otrzymali również bony na posiłki z 20% rabatem. Od tej pory osoby starsze spotykają się w Strefie co tydzień. Przy kawie i cieście rozmawiają o swoich problemach i radościach, w dyskusji poruszają ważne dla gniewskich seniorów sprawy. Tu też odbywają się wykłady, kawiarenki obywatelskie, warsztaty kulinarne z wykorzystaniem zaplecza kuchennego oraz zabawy z okazji Dnia Seniora, Andrzejek czy karnawałowe. Za użyczenie pomieszczenia pani Elżbieta nie pobiera żadnej opłaty.

Pani Elżbieta Kołodziejczyk przygotowuje też na bardzo korzystnych warunkach catering na przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne realizowane przez organizacje seniorskie. W 2021 roku restauracja prowadzona przez panią Elżbietę przystąpiła do programu Gmina przyjazna seniorom i honoruje Ogólnopolską Kartę Seniora. Jak mówi „Decyzję o przystąpieniu do programu podjęłam bez zastanowienia i nie żałuję, ponieważ chcę pomagać i przynosi mi to dużą satysfakcję. W moim życiu pomogło mi dużo starszych osób, moje życie też nie było usłane różami, a wyznaję zasadę, że dobro wraca”.

 Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

 w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Grażyna Danowska otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

w kategorii „Przyjaciółka Seniorów” – Elżbieta Kołodziejczyk otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Agata Chrul]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk