"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Danuta Kurszewska Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Stowarzyszenie LOS Przyjacielem Seniorów w powiecie kościerskim

Danuta Kurszewska Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką a Stowarzyszenie LOS Przyjacielem Seniorów w powiecie kościerskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
29.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
29.06.2022

W środę, 29 czerwca 2022 roku w Kościerzynie w ramach konferencji podsumowującej projekt powołania Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów". Laureatów uhonorował Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Marcin Fuchs - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego . W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski i Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Laureatka w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka”- Danuta Kurszewska

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna- mieszkaniec województwa pomorskiego – Joanna Kreft

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Danuta Kurszewska jest bardzo aktywną seniorką działającą na rzecz środowiska lokalnego Kościerzyny, ale również powiatu kościerskiego. Związana z kilkoma organizacjami pozarządowymi działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uchodźców z Ukrainy i Seniorów. Można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jest zawsze tam gdzie może służyć pomocą. W latach 2011-2020 prowadziła jako wolontariuszka księgowość w Kółko Rolnicze KGW w Wąglikowicach a także była aktywnym członkiem podczas festynów i innych imprez na rzecz środowiska lokalnego. Działając w Kościerskim Stowarzyszeniu Osób Chorych na Choroby Reumatyczne i ich Rodzin „KOLIBER” (członek Zarządu od 2016r.) wraz z innymi członkami stowarzyszenia oraz Oddziałem Reumatologicznym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie przyczyniła się do uruchomienia w 2018 roku Poradni Reumatycznej.

Pani Danuta jest radną Rady Seniorów miasta Kościerzyna od 2020 roku i członkinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie. Nie jest ona biernym członkiem, walczy o zmiany korzystne dla środowiska senioralnego i organizacji pozarządowych. Od drugiego dnia wojny rosyjsko- ukraińskiej jako wolontariusz Fundacji In Mundo nie tylko dyżuruje podczas wydawania pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy lecz zabiega i uczestniczy w pozyskiwaniu tejże pomocy. Jest jedną z inicjatorek integracji Ukraińców ze swoimi rodakami jak również ze społecznością polską. Zawsze uśmiechnięta, chętna do pomocy, umiejąca walczyć o słuszną sprawę, ale przede wszystkim po prostu lubiąca drugiego człowieka, wrażliwa na jego los, taka jest Pani Danuta Kurszewska. Cieszy się zaufaniem w środowisku lokalnym, na nią zawsze można liczyć.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Stowarzyszenie LOS

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Teresa Papierska

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Stowarzyszenie LOS jest organizacją istniejącą od sierpnia 2021 r. Od początku swojej działalności realizuje działania na rzecz osób w wieku senioralnym.

Zanim powstało – jej członkowie utworzyli grupę nieformalną i pozyskali środki z Funduszu Akumulator Społeczny na realizację zajęć warsztatowych dla Seniorów. Dzięki temu od 2021 r. rozpoczęło się wsparcie dla Seniorów, które trwa nadal, ponieważ w roku 2022 we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie organizowano dalsze działania na rzecz Seniorów: zajęcia muzyczne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania ze specjalistami.

Dzięki temu Seniorzy – mieszkańcy Kościerzyny, a przede wszystkim obszaru rewitalizacji, którzy byli grupą osób najbardziej wykluczonych społecznie mają możliwość aktywnie spędzać czas. Obecnie są realizowane 2 projekty skierowane do Seniorów, na realizację których uzyskano dotację z Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Pierwszy projekt zakłada wymianę doświadczeń oraz współpracę międzypokoleniową, natomiast drugi skupia swoje działania na zachęcaniu Seniorów do wolontariatu.

Dodatkowo, Stowarzyszenie, jako przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia osobę niepełnosprawną, w wieku prawie 60 lat, która bez możliwości podjęcia aktywności zawodowej w Stowarzyszeniu nie miałaby możliwości wejścia na otwarty rynek pracy.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób wieku senioralnym, cel ten jest długofalowy i zapewne realizowanych będzie jeszcze sporo działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej tej grupy.

Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Danuta Kurszewska

otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

w kategorii „Przyjaciel Seniorów” – Stowarzyszenie LOS otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk