PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Grafika poglądowa. Przemoc e rodzinie. Źródło: Pixabay.com

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”.

Grafika poglądowa. Przemoc e rodzinie. Źródło: Pixabay.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniu pt. "Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie".

Terminarz, miejsce, udział

Szkolenia odbędą się w Hotelu Renusz ul. Nadwiślańska 56 80-680 Gdańsk.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem.

Każde szkolenie obejmuje łącznie 24 godziny dydaktyczne i prowadzone jest przez Aleksandrę Karasowską, Lidię Makarską, Adama Chojnackiego, obecność w szkoleniu poświadczona zostanie certyfikatem.

Terminy szkoleń:

12-14.10.2022

14-16.11.2022

15-17.11.2022

28-30.11.2022

Bezpieczny pobyt

Szkolenia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego (uczestnikom zapewnione zostaną pokoje 1-osobowe oraz zachowana zostanie bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami zarówno w sali warsztatowej, jak i podczas posiłków, uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do zasad sanitarnych, w tym określonych przez obiekt, w którym odbędzie się szkolenie).

Zapisy

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program, harmonogram szkolenia oraz formularz rekrutacyjny znajdują się w załącznikach.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk