OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Grafika poglądowa - warsztaty z dostępności. Źródło ROPS.

Warsztaty z dostępności- zapraszamy do udziału.

Grafika poglądowa - warsztaty z dostępności. Źródło ROPS.

Zapraszamy do udziału w warsztatach teoretyczno-praktycznych dotyczących dostępności - aspekt architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny. Zaplanowano dwa 2-dniowe warsztaty z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego z warsztatów zostanie zrealizowany ten sam program.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest poznanie przez uczestników podstawowych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym zasad projektowania uniwersalnego, a także podstawowych aktów prawnych dotyczących dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Udział w części praktycznej warsztatów umożliwi uczestnikom nabycie praktycznej wiedzy na temat potrzeb wybranych grup osób ze szczególnymi potrzebami i umiejętności znalezienia się w sytuacji obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele gmin miejskich i miejsko-wiejskich, pracownicy Urzędów Miast i gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne podmioty i osoby zaangażowane w proces rewitalizacji, w tym też architekci faktycznie zaangażowani w zarządzanie przestrzenią w miastach.

Terminy (do wyboru) i miejsce warsztatów:

I TERMIN:  6-7 grudnia 2022 r. (wtorek-środa)

I dzień: warsztaty w godzinach 10:00–17:00

II dzień: warsztaty w godzinach 9:00–16:00

Miejsce: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, Pszenna 1, Gdańsk

 

II TERMIN:  12-13 grudnia 2022 r. (poniedziałek-wtorek)

I dzień: warsztaty w godzinach 10:00–17:00

II dzień: warsztaty w godzinach 9:00–16:00

Miejsce: Hotel Novotel Gdańsk Centrum, Pszenna 1, Gdańsk

W trakcie warsztatów Organizator zapewnia przerwę kawową i obiad w formie bufetu, a dla osób chętnych: nocleg w hotelu (z 6 na 7.12 lub z 12 na 13.12, pokoje 1 lub 2 osobowe do wykorzystania pojedynczego) wraz ze śniadaniem w dniu 7.12 lub 13.12 (tylko dla osób korzystających z noclegu) oraz miejsce parkingowe. Wskazane wyżej wyżywienie, nocleg i miejsca postojowe są bezpłatne dla uczestników.

Uwaga: Organizator nie zapewnia kolacji w dniu 6.12 i 12.12.

Terminy zgłoszeń:

Interaktywny formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 01 grudnia 2022 roku (czwartek).

Więcej informacji o warsztatach i możliwość zapisu na stronie:

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/dwudniowe-warsztaty-z-dostepnosci-zapraszamy-do-udzialu

Forma warsztatów:

Warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości udziału zdalnego

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Spotkania odbywają się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia też dla uczestników bezpłatną możliwość noclegu, miejsca postojowe i wyżywienie podczas warsztatów (bez kolacji), zgodnie z informacjami powyżej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155

Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138

Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk