OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Rozstrzygnięcie konkursu ofert – działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Rozstrzygnięcie konkursu ofert – działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Grafika poglądowa. Zawiera napisy: Konkurs. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami - rozstrzygnięcie.
01.06.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.06.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 610/455/23 z dnia 30 maja 2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk