Pomorskie Rady Seniorów 2024

Pomorskie Rady Seniorów 2024

GRAFIKA POGLĄDOWA ZAWIERA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDARZENIA. AUTOR: ALEKSANDRA SKOWROŃSKA
27.02.2024
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
27.02.2024

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego do składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy/powiatu wskazanych przez Gminną/Powiatową Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy/Powiatu – „Pomorskie Rady Seniorów 2024”

Idea przedsięwzięcia

Promowanie partycypacji społecznej osób starszych, upowszechnianie aktywności seniorów oraz polityki senioralnej poprzez wspieranie inicjatyw Rad Seniorów oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.

Kto może składać wnioski

Gminy i Powiaty, w których funkcjonują Gminne/ Powiatowe Rady Seniorów.

Do wniosku dołączamy: Uchwałę Gminnej / Powiatowej Rady Seniorów utworzonej przez Radę Gminy / Powiatu, z której wynika potrzeba realizacji zadania własnego gminy / powiatu.

Terminy

Wnioski można składać w terminie od 27 lutego do 27 marca 2024 r.

Warunki aplikowania:

  • Zadanie nie może mieć charakteru komercyjnego, powinno być powszechnie i nieodpłatnie dostępne oraz służyć lokalnej społeczności.
  • Zadanie będzie realizowane na mieniu wnioskującego.
  • Zadanie stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez Gminne / Powiatowe Rady Seniorów.

Na co można składać wniosek:

Na realizację zadań własnych gminy/powiatu wskazanych w uchwale przez Gminną/Powiatową Radę Seniorów. Przykłady realizowanych zadań w ubiegłym roku:

  • „Aktywni po 60-tce na basenie” – systematyczne zajęcia dla seniorów usprawniające kondycję ruchową.
  • „Utworzenie miejsca wypoczynkowo – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trąbkach Małych, będącego kącikiem integrującym seniorów” – otoczone roślinami ozdobnymi, wyposażone w wiatę, stół, ławy, miejsce na ognisko.
  • „Zdrowo i Aktywnie” – utworzenie miejsca rekreacyjnego i wyposażenie go w stolik szachowy z dwoma siedziskami.
  • „Ścieżka spacerowa przy rynku” – utworzenie ścieżki spacerowej wraz z zakupem ławek i roślinności.
  • „Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych integrujących seniorów z terenu Gminy Brusy w tym Obchodów Dnia Seniorów” – organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych oraz obchody Dnia Seniorów.
  •  „Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice” – zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie dostępu do budynku biblioteki osobom korzystającym z jej zasobów.
  • „Akademia zdrowego i aktywnego Seniora” – cykl wykładów ze specjalistami wspierających rozwój aktywności seniorów i zapobiegających utracie samodzielności.

Kwota dotacji

Składając wniosek można otrzymać środki (do 10.000 zł) na realizację inicjatyw polepszających jakość życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym, a także zapobiegających ich wykluczeniu i utracie samodzielności.

Minimalna procentowa wartość środków własnych Gminy / Powiatu (wkład finansowy) stanowi 50% całkowitego kosztu (brutto) zadania.

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać  za pośrednictwem e-puap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45 – 15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Na kopercie zawierającej wniosek dopisujemy: „ROPS – Wniosek aplikacyjny – Pomorskie Rady Seniorów 2024”.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie planowane jest na II kwartał 2024 r.

Spotkanie informacyjne:

Spotkanie informacyjne dotyczące składania wniosków „Pomorskie Rady Seniorów 2024” odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 8 marca 2024 r., o godz. 11:00.

Zapisy na spotkanie informacyjne:

Zapisów na spotkanie prosimy dokonywać u Aleksandry Skowrońskiej do dnia 6 marca 2024 r.

a.skowronska@pomorskie.eu lub pod numer tel. 58 32 68 908

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk