POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA SENIORÓW
XV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

XV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
28.02.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
28.02.2024

W środę 28 lutego w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się XV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów pod przewodnictwem Agnieszki Kapały - Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Wiodącym tematem posiedzenia były działania podejmowane na rzecz wzrostu zatrudnienia przez osoby starsze oraz informacje z Puckiego Hospicjum.

Anna Jochim – Labuda Dyrektor Puckiego Hospicjum oraz Beata Wilichnowska – specjalista ds. pielęgniarstwa przedstawiły informacje na temat „czerwonej teczki”, realizowanej przez Hospicjum misji, podejmowanych inicjatyw, bezpłatnego serwisu instruktażowego „blisko chorego”.

Michał Bruski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentował informacje na temat podejmowania zatrudnienia / pozostawania w zatrudnieniu osób w wieku senioralnym.

Aneta Piotrowska Kierownik  Centrum Pracy Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy zaprezentowała działania pierwszego w Polsce, nowoczesnego punktu zajmującego się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym dla osób dojrzałych. Centrum powstało w 2018 roku i zajmuje się wsparciem seniorów na lokalnym rynku pracy.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk