PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy?

Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy?

Grafika przedstawia książki oraz laptopa

Przemoc domowa – gdzie szukać pomocy? Pomoc specjalistyczna, pomoc instytucjonalna, programy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc.

Przemoc domowa jest złożonym problemem społecznym, dotyczy osób, które są ze sobą w bliskiej relacji, dlatego ważna jest pomoc, zaangażowanie i wsparcie wielu służb.

Pomorski Urząd Wojewódzki każdego roku aktualizuje bazę podmiotów realizujących system Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie/powiecie w Województwie Pomorskim (do zapoznania się w poniższym linku)

https://uwgdansk.bip.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/podmioty-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-w-gminie-powiecie-wojewodztwa-pomorskiego.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk