"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Wanda Droszkowska z tytułem Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie tczewskim.

Wanda Droszkowska z tytułem Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie tczewskim.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
01.07.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
01.07.2024

W poniedziałek 1 lipca podczas inauguracji „Akcji Lato” w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, który pełni funkcję Centrum Aktywności Seniora, Józef Sarnowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego wręczył Wandzie Droszkowskiej - laureatce z powiatu tczewskiego nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Zwyczajna- Niezwyczajna Seniorka.

W uroczystości z udziałem Joanny Grabowskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych, Damiana Piskorskiego – Sekretarza Miasta Tczewa,  Julity Jakubowskiej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,  uczestniczyła liczna grupa tczewskich Seniorów.

Kandydaturę zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. Dyrektor Julita Jakubowska

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Wanda Droszkowska– emerytowana psycholożka, niezwykła osoba, która w swoich działaniach charakteryzuje się postawą ukazującą, iż własny czas to najbardziej wartościowa rzecz, jaką można ofiarować drugiemu człowiekowi. Urodziła się 29 listopada 1945 roku, a wciąż zdumiewa wigorem i życzliwością dla świata. Jest mieszkanką Tczewa.

Na co dzień jest wolontariuszem w Klubie Senior+, udziela się w Ośrodku Zespołu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, gdzie wspiera innych seniorów oraz pomaga w organizacji licznych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Od lat działa na rzecz miasta Tczew. Zawsze chętnie i z zaangażowaniem wspiera lokalną społeczność, wyróżnia się wysoką wrażliwością i empatią w stosunku do wszystkich napotkanych na jej drodze osób.

Pomaga nie szukając poklasku i rozgłosu, gdyż robi to z prawdziwej potrzeby serca. Wspiera starszych, biednych i rodziny, pozostające w trudnej sytuacji życiowej, wyciągając do nich swoją pomocną dłoń. Posiada niezwykłą wiedzę z zakresu fizjoterapii, nauki medycyny niekonwencjonalnej (leczenie ziołami, zdrowia żywność i dietetyka naturalna, ziołolecznictwo, leczenie schorzeń), wspierając przy tym swoich rówieśników.

Na co dzień pani Wanda angażuje się społecznie w pomoc innym seniorom, wspiera rozwój ruchu samopomocy. Zachęca koleżanki i kolegów do aktywnych działań oraz korzystania z realizowanych projektów w Ośrodku, między innymi Cafe Senior, Ścieżki Zdrowia i Aktywni Seniorzy. Bierze udział w wielu inicjatywach na rzecz miasta Tczewa. Zaraża optymizmem i motywuje do działania. Stanowi przykład dla młodych osób.

W 2023 roku podczas Gali Wolontariatu Powiatu Tczewskiego została uhonorowana tytułem „Wolontariusza roku”. Swoją postawa i nastawieniem do życia inspiruje innych seniorów do działań.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Zdjęcia w galerii – ROPS, Urząd Miejski w Tczewie

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk