Budynki

Przedstawiamy kilka wybranych przykładów budynków, na których budowę, przystosowanie lub modernizację, Beneficjenci otrzymali dofinansowanie do robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pochylnie i podjazdy

Wybrane przykłady pochylni i podjazdów, które zostały zbudowane przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podnośniki

Wybrane przykłady podnośników, których zakup i montaż został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sanitariaty

Wybrane przykłady sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, których dostosowanie i zamontowanie odpowiedniego wyposażenia zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Windy

Przykłady wind osobowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, których wybudowanie i zamontowanie odpowiednich urządzeń dźwigowych zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.