Budynki

$image_alt
ROPS

Przedstawiamy kilka wybranych przykładów budynków, na których budowę, przystosowanie lub modernizację, Beneficjenci otrzymali dofinansowanie do robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
view szablon artykułu