Pochylnie przy wejściach

Przykłady pochylni lub podjazdów, które stanowią element komunikacyjnej dostępności dla grup osób niepełnosprawnych w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sanitariaty w ośrodkach

Przykłady pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, które wyposażone w odpowiedni dla rodzaju dysfunkcji osób niepełnosprawnych urządzenia i sprzęt pomocniczy okreslają standard ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sale rehabilitacyjne

Wybrane przykłady sal do rehabilitacji ruchowej, które wyposażone w atestowany sprzęt stanowią zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomieszczenia rehabilitacyjne

Wybrane przykłady pomieszczeń rehabilitacyjnych i gabinetów zabiegowych, które wyposażone w atestowany sprzęt stanowią zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Parkingi

Przykłady miejsc parkingowych, które stanowią element komunikacyjnej dostępności dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gabinety lekarskie

Przykłady gabinetów lekarskich, które wyposażone w atestowany sprzęt stanowią zaplecze do bezpośredniego monitoringu zdrowotnego osób przebywających w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Baseny

Przykłady basenów krytych, które wyposażone w urządzenia ułatwiające wejście do niecki basenu oraz komunikację poziomą bez stopni i progów stanowią dodatkowy element znacznie podnoszący standard środków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.