Wieloletni Program Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025 przyjęty! [INFORMACJA]

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 463/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 przyjęty! [INFORMACJA]

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 464/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Program współpracy z NGO na 2020 r. [SPRAWOZDANIE]

W dniu 31 maja 2021 r. podczas obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 485/252/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 maja 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Podczas obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 26 kwietnia 2021 roku, które odbyło się w formie zdalnej, Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 359/240/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Dnia 25 listopada 2019 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie uchwalił Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

W dniach od 2 października do 21 października 2019 roku odbyły się konsultacje w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w ustawy na temat projektu Programu. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Podczas obrad IX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk dnia 27 maja 2019 roku Pani Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła na podstawie Uchwały Nr 425/44/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 9 maja 2019 r. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 .

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Podczas 50. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 15 października 2018 roku radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 555/L/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019".

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

W dniu 28 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr459 /326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO za rok 2015

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozadania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli uchwały ws. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i ws. Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016-2020.