Zapraszamy na spotkanie informacyjne w formule online dotyczące konkursu ofert na rzecz osób w wieku emerytalnym [INFORMACJA]

Tematem spotkania będzie omówienie zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Konkurs ofert na realizację w 2022r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [KONKURS]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów". Spotkanie informacyjne dot. konkursu odbędzie się zdalnie 27 stycznia w godz. 12:00 – 14:30.

Seniorze – do 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy przysługuje KAŻDEMU gospodarstwu domowemu, jeżeli przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają (netto) 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo (netto) 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Poradniki dla Seniorów. Samorząd Województwa Pomorskiego inicjuje cykliczne wydawanie poradników

Samorząd Województwa Pomorskiego inicjuje cykliczne wydawanie poradników skierowanych w szczególności do środowiska senioralnego, w formie publikacji edukacyjno-informacyjnych.

Do 11 stycznia 2022 r. samorządy mogą składać wnioski w otwartym konkursie programu „Senior+” Edycja 2022.

W konkursie ofert zorganizowanym w ramach Programu Senior + w edycji na 2022 rok samorządy, otrzymają wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior +, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków. Na realizację Programu Wieloletniego Senior+ w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.