powiat pucki - uhonorowanie laureatki konkursu "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Przyjaciel Seniora

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Święto obchodzone corocznie 5 XII, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku było okazją do wyróżnienia Pani Gabrieli Gaffke - Wolontariuszki Puckiego Hospicjum

Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”

Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku.

Do 31 stycznia można składać oferty w Programie ASOS – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert.

Czy należy ograniczać możliwość kierowania pojazdem ze względu na podeszły wiek?

Konferencja "Bezpieczny Senior na drodze" zachęcająca osoby 60+ do systematycznego sprawdzania swoich możliwości psychomotorycznych odbyła się 10 stycznia 2020 na Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Specjalna oferta dla Seniorów w instytucjach kultury

Przedstawiamy działania instytucji kultury Województwa Pomorskiego dedykowane Seniorom i zachęcamy do korzystania na preferencyjnych warunkach.