Wręczenie nagród laureatom z powiatu puckiego w konkursie "Pomorskie dla Seniora"

W Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys wręczył nagrody laureatom konkursu z powiatu puckiego. 7 IX 2020 podczas spotkania organizacji pozarządowych z udziałem Jarosława Białka - Starosty puckiego, Hanny Pruchniewskiej - Burmistrz Pucka oraz zaproszonych gości uhonorowano laureatów we wszystkich trzech kategoriach konkursowych: Jana Piotrowicza - "Zwyczajnego - Niezwyczajnego Seniora", Karola Dettlaffa - "Przyjaciela Seniora" oraz Lecha Jędrzejczyka - Starszego Cechu (Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw) - "Pracodawcę przyjaznego Seniorom".

W Skarszewach uhonorowano laureatkę konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w powiecie starogardzkim

W zabytkowym budynku dawnego Dworca PKP w Skarszewach - obecnie siedziby Klubu Senior+ Agnieszka Kapała Sokalska - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 3 IX 2020 wręczyła nagrodę Pani Annie Stryjewskiej laureatce w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości ubogaconej występem Zespołu Wokalnego z udziałem Burmistrza Skarszew - Jacka Pauli, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Józefa Kamińskiego uczestniczyła grupa seniorów z Klubu Senior+

Uhonorowanie laureata konkursu "Pomorskie dla Seniora" w powiecie gdańskim

3 IX 2020 w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach Agnieszka Kapała Sokalska - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę Panu Markowi Lenartowskiemu laureatowi w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości prowadzonej przez Anitę Richert-Kaźmierską - Sekretarza Rady ds. Polityki Senioralnej MRPiPS z udziałem Andrzeja Chruścickiego - Wójta Gminy Kolbudy, Emilii Jóźwik – Przewodniczącej Rady Gminy uczestniczyła liczna grupa seniorów.

Marta Polak - laureatka konkursu Pomorskie dla Seniora z Gdańska

W Urzędzie Marszałkowskim 2 IX 2020 Agnieszka Kapała Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę Pani Marcie Polak laureatce konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Przyjaciel Seniora z Gdańska.

Na zamku w Gniewie uhonorowano laureatkę konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w powiecie tczewskim

Podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewie - 21 VIII 2020 Józef Sarnowski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył nagrodę Pani Zofii Malinowskiej laureatce z powiatu tczewskiego w kategorii "Przyjaciel Seniora" oraz list gratulacyjny Pani Marii Kamrowskiej - nominowanej w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości prowadzonej przez Panią Walentynę Czapską z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew - Macieja Czarneckiego, Zastępcy Burmistrza - Joanny Kamińskiej, Sekretarza - Karoliny Liebrecht oraz Przewodniczącego Gminnej Rady ds. Seniorów w Gniewie - Andrzeja Gocka uczestniczyła ponad 100 osobowa grupa seniorów z UTW.