Pomorskie Forum Rad Seniorów

Przed nami kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów. Spotkanie skierowane do przedstawicieli oraz sympatyków gminnych rad seniorów z Pomorza odbędzie już 3 grudnia br., w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Pomorska Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała po raz piąty

W środę 10 października, w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się V posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W porządku obrad znalazło się 5 tematów głównych oraz sprawy bieżące dotyczące działalności rady oraz Samorządu województwa.

Badanie społeczne dotyczące sytuacji seniorów

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, zlecił realizację badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla Domu Sąsiedzkiego „Broadway”

W czwartek 20 września w Sopocie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora". Tym razem uhonorowano laureata w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów".