Pomorska Rady ds. Polityki Senioralnej obradowała po raz piąty

W środę 10 października, w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się V posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W porządku obrad znalazło się 5 tematów głównych oraz sprawy bieżące dotyczące działalności rady oraz Samorządu województwa.

Badanie społeczne dotyczące sytuacji seniorów

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, zlecił realizację badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla Domu Sąsiedzkiego „Broadway”

W czwartek 20 września w Sopocie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora". Tym razem uhonorowano laureata w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów".

Nagroda w konkursie „Pomorskie dla Seniora” dla laureatów z powiatu lęborskiego

Za nami ostatnia w tym roku uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Pomorskie dla Seniora". W czwartek 11 października w restauracji Hotelu Wodnik w Łebie, podczas miejskich uroczystości z okazji Dnia Seniora uhonorowano laureatów w kategoriach: „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" oraz „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów".