Standardy dostępności oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, wkrótce konferencja w Urzędzie Marszałkowskim

Już 4 października br. w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się konferencja pt.: Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Najlepsze życzenia dla Seniorów!

Na całym świecie, 1 października obchodzi się Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę, że w XXI wieku starzenie się jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. To nie tylko święto seniorów, ale również ich rodzin i przyjaciół. To także okazja, by podziękować im za mądrość, doświadczenie i pogodę ducha.

Nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora” dla laureatów ze Słupska i Redzikowa

W środę 26 września, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, zainaugurowano Słupskie Dni Seniora. Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora".

Stężyca. Wręczenie nagrody laureatce w konkursie „Pomorskie dla Seniora”

W środę 29 sierpnia, w Urzędzie Gminy Stężyca odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora" w kategorii „Zwykły-Niezwykły Senior" z powiatu kartuskiego.

Malbork - Wręczenie nagród w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

23 maja 2018r. podczas 3 Wiosennych Dni Seniora w Malborku uhonorowano laureatów konkursu z powiatu malborskiego. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora" otrzymała Pani Krystyna Kubiak