Uhonorowanie laureata konkursu "Pomorskie dla Seniora" w powiecie gdańskim

3 IX 2020 w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach Agnieszka Kapała Sokalska - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę Panu Markowi Lenartowskiemu laureatowi w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości prowadzonej przez Anitę Richert-Kaźmierską - Sekretarza Rady ds. Polityki Senioralnej MRPiPS z udziałem Andrzeja Chruścickiego - Wójta Gminy Kolbudy, Emilii Jóźwik – Przewodniczącej Rady Gminy uczestniczyła liczna grupa seniorów.

Marta Polak - laureatka konkursu Pomorskie dla Seniora z Gdańska

W Urzędzie Marszałkowskim 2 IX 2020 Agnieszka Kapała Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę Pani Marcie Polak laureatce konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Przyjaciel Seniora z Gdańska.

Na zamku w Gniewie uhonorowano laureatkę konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w powiecie tczewskim

Podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewie - 21 VIII 2020 Józef Sarnowski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył nagrodę Pani Zofii Malinowskiej laureatce z powiatu tczewskiego w kategorii "Przyjaciel Seniora" oraz list gratulacyjny Pani Marii Kamrowskiej - nominowanej w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior". W uroczystości prowadzonej przez Panią Walentynę Czapską z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew - Macieja Czarneckiego, Zastępcy Burmistrza - Joanny Kamińskiej, Sekretarza - Karoliny Liebrecht oraz Przewodniczącego Gminnej Rady ds. Seniorów w Gniewie - Andrzeja Gocka uczestniczyła ponad 100 osobowa grupa seniorów z UTW.

Rozstrzygnięcie konkursu pn. "Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną" [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 25 sierpnia br. rozstrzygnął konkurs wspierający działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W Słupsku uhonorowano laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora"

Podczas uroczystości zorganizowanej 13 VIII 2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Słupska Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego - Danuta Wawrowska wręczyła w imieniu Marszałka Województwa nagrody laureatom ze Słupska: w kategorii „Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" - Jerzemu Zellmie oraz w kategorii „Przyjaciel Seniora" - Zbigniewowi Sobiszowi. W uroczystości z udziałem Wiceprezydenta Miasta Słupska – Marka Golińskiego uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Słupskiego Ośrodka Kultury oraz zaproszeni goście.