"Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka" z powiatu kwidzyńskiego nagrodzona!

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody.
Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody.

W poniedziałek 19 lipca 2021r. odbyła się także uroczystość wręczenia nagrody laureatce z powiatu kwidzyńskiego. W Rakowcu (k. Gminy Kwidzyn), Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Józef Sarnowski, wręczył nagrodę w postaci dyplomu, grafiki z widokiem Gdańska oraz kosza z produktami regionalnymi, laureatce w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Elżbiecie Szczukowskiej. W uroczystości ROPS tradycyjnie reprezentowała Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej – Barbara Bałka.

 

Laureatka w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Elżbieta Szczukowska

Kandydaturę zgłosił: mieszkaniec województwa pomorskiego - Pan Krystian Zdziennicki.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Elżbieta Szczukowska jest niezwykle aktywną osobą działającą przede wszystkim na terenie powiatu kwidzyńskiego, a w szczególności na rzecz swojej rodzinnej wsi - Rakowiec. Tam też w 1953 roku przyszła na świat. Z zawodu jest wikliniarzem oraz technikiem ogrodnictwa, dlatego też swoją karierę zawodową związała z Warmińskimi Zakładami w Kwidzynie. Pracowała zawodowo przez niespełna 40 lat. Za swoją ówczesną aktywność zawodową została wówczas doceniona, gdyż uhonorowano ją Brązowym Krzyżem Zasługi. Już na emeryturze pomaga mężowi zajmującemu się rolnictwem prowadzić gospodarstwo domowe. Poza tym znajduje czas na działalność społeczną, która związana jest z integracją miejscowych seniorów, ale również współpracą międzypokoleniową.

Warto wspomnieć o kilku ciekawych inicjatywach, które zrealizowała Pani Elżbieta. Dużą część działalności zajmują działania promujące spożywanie tradycyjnych potraw. Dlatego też podjęła się projektu, którego celem było spożywanie mięsa z dziczyzny. Natomiast działaniem o charakterze międzypokoleniowym były zajęcia z dziećmi, gdzie wspólnie z nimi piekła tradycyjne chruściki. Warto podkreślić, że dzięki promowaniu tradycyjnych potraw, a przede wszystkim powiślańskiej śliwki w occie według przepisu z domu rodzinnego Pani Elżbiety, otrzymała nagrody w postaci Bursztynowego Lauru Marszałka Województwa Pomorskiego oraz najwyższej nagrody w swojej kategorii na poznańskich targach tj. Perły. Co ciekawe aktualnie pracuje nad przygotowaniem kolejnej potrawy, którą chce wpisać w kanon potraw regionalnych.

Natomiast mając na uwadze proces dewastacji starych cmentarzy, gdzie pochowani są dawni mieszkańcy tych ziem zainicjowała dyskusję na temat tego typu obiektów w regionie, w tym w Rakowcu. Efektem działań jest broszura pn. Wokół historii dawnych cmentarzy na Powiślu. Pani Elżbieta jest także organizatorką wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz Rakowca i okolicznych miejscowości. Dlatego też organizuje wydarzenie pn. Jesień z powiślańską śliwką, czy tradycyjne wieczerze wigilijne dla mieszkańców.

Na uwagę zasługuje też fakt, że Pani Elżbieta podejmuje działania skierowane przede wszystkim do osób z jej grupy wiekowej zamieszkujących Rakowiec i okolice. Od 4 lat organizuje w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotkania dla seniorów po rannej mszy ok. godz. 9.00 (zawsze z ciastem, kawą i herbatą). Ponadto zaprasza do Rakowca ciekawe osoby, np. zaproszono dietetyczkę z kosmetyczką, które tłumaczyły jak dbać o skórę w podeszłym wieku (warsztaty). Starsze osoby z Rakowca i okolic spragnione są takich spotkań, gdyż jest to okazja rozmów między sobą nawzajem. Ponadto za sprawą Pani Elżbiety corocznie seniorzy jadą na wycieczkę i wspólnie zwiedzają tereny Pomorza, ale również sąsiednich województw. Za każdym razem wyjazd jest powiązany z miejscem ściśle związanym z historią tego terenu, np. kiedy w 2018 roku zwiedzano ogrody biskupie w Pelplinie to również cmentarz w Szpęgawsku, gdzie wspólnie zapalono znicze i złożono kwiaty. Podobnie wyglądał wyjazd do Gniewina, gdyż odwiedzono również Piaśnicę składając kwiaty i zapalając znicze. W celu promocji kuchni kaszubskiej podczas tej wycieczki uczestnicy smakowali tradycyjne potrawy u p. Zyty Górnej w Gospodarstwie Agroturystycznym. W 2020 roku mieszkańcy Rakowca i okolic byli w Świętej Lipce, gdzie zwiedzano także miejsce odosobnienia Kardynała S. Wyszyńskiego (Stoczek Warmiński), a kwiaty i znicze zapalono na grobach dzieci pomordowanych przez hitlerowców w Ostródzie.

W bieżącym roku Pani Elżbieta planuje organizację wyjazdu na Pojezierze Brodnickie. Warto podkreślić, że seniorzy jadąc z Panią Elą nie płacą nic za wyjazd. Należy dodać, że mają też zapewnione wyżywienie, w tym ciasto zawsze upieczone przez panią Elę.

Dlatego też, aby móc aktywniej działać założyła Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec, które aktualnie skupia ponad 30 osób. Ponadto szefuje miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich – niezwykle ważnej organizacji w Rakowcu z wieloletnią tradycją, w której zrzeszonych jest 8 osób rozwijających swoje pasje kulinarne, ale też dbających o zachowanie tradycji ludowej Dolnego Powiśla.

Osoba Pani Elżbiety Szczukowskiej na Powiślu z pewnością jest znana za sprawą jej aktywnego życia przepełnionego empatią wobec drugiego człowieka. Niemniej jednak przy tym jest bardzo skromna. W rozmowie ze mną Pani Elżbieta twierdzi, że musi być aktywna, gdyż to jej daje ogrom sił i radości. Ponadto kieruje się życiową maksymą: „człowiek jest tyle wart, ile potrafi podarować innemu człowiekowi.

Nagroda

Nagrodą przewidzianą w kategorii "Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" jest dyplom, grafika z widokiem Gdańska oraz kosz z produktami regionalnymi.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca uczestników uroczystości w tym laureatkę]

view szablon artykułu