Czy należy ograniczać możliwość kierowania pojazdem ze względu na podeszły wiek?

uczestnicy Konferencji Bezpieczny Senior na drodze
fot. Barbara Bałka

Konferencja "Bezpieczny Senior na drodze" zachęcająca osoby 60+ do systematycznego sprawdzania swoich możliwości psychomotorycznych odbyła się 10 stycznia 2020 na Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Zarządu Oddziału w Gdańsku w konferencji uczestniczyli przedstawiciele:

 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Komendy Wojewódzkiej Policji
 • Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
 • Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • Straży Miejskiej w Sopocie i Gdyni

Podczas konferencji zaprezentowano podsumowanie wyników badań pilotażowych kierowców powyżej 60 roku życia.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Gdańsku w ramach akcji Bezpieczny Senior na Drodze przeprowadziło pilotażowy program badania ogólnej sprawności psychomotorycznej seniorów w trójmiejskich pracowniach psychologicznych uprawnionych do badań kierowców.

Przebadano grupę 50 seniorów z województwa pomorskiego w wieku > 60 lat. Najstarszy uczestnik miał 87 lat.

10 osób, które osiągnęły w badaniu najlepsze wyniki  otrzymało podczas spotkania Statuetki Mistrza Kierownicy ufundowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku. Statuetki wręczył dr Waldemar Budziński – Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dr Irena Leszczyńska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej

Krystyna Wysocka oraz Barbara Kaleta-Zys z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przekazały zaproszenie na bezpłatne badania refleksu, uwagi i koncentracji ruchowej. Badania zostaną przeprowadzone 15 i 16 lutego 2020 w wybranych pracowniach.

Dokumentydo pobrania:

zaproszenie na bezpłatne badania z wykazem pracowni 
 
Prezentacje:

 1. Straż Miejska Sopot - Analiza danych dotyczących popełnionych wykroczeń w ruchu drogowym  w latach 2017-2019
 2. Agata Zys - Uniwersytet Gdański - Bezpieczny Senior na Drodze – Mistrz Kierownicy
 3. Krystyna Wysocka - Senior jako kierowca podwyższonego ryzyka
 4. Joanna Skrent - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku - Bezpieczny Senior w ruchu drogowym
 5. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku - Seniorzy w ruchu drogowym

 

view szablon artykułu