Drugie spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyło się w piątek 3 września 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Wiesława Borczyk II Pomorskie Forum UTW. Fot. Dorota Kulka
Wiesława Borczyk II Pomorskie Forum UTW. Fot. Dorota Kulka

W spotkaniu z udziałem reprezentantów 19 UTW uczestniczyła Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – Agnieszka Kapała Sokalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Katarzyna Weremko oraz Pełnomocnik Marszałka ds. polityki Senioralnej – Barbara Bałka.

 

Drugie spotkanie Pomorskiego Forum UTW otworzyła Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – Agnieszka Kapała Sokalska, wskazując na ważne miejsce tematyki senioralnej w tym UTW w dokumentach strategicznych Samorządu Województwa Pomorskiego tj. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Podczas spotkania, zgromadzeni mieli okazję czerpać z wiedzy i doświadczenia Wiesławy Borczyk - Prezeski Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz nawiązać relacje, wymienić się dobrymi praktykami, spostrzeżeniami i uwagami.

Pani Wiesława Borczyk podczas dwóch wykładów połączonych z dyskusją przedstawiła wyzwania związane z przygotowaniem oferty UTW na nowy rok akademicki z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, aktualne problemy prawno-organizacyjne i finansowe UTW, współpracę z uczelniami wyższymi i władzami samorządu lokalnego w okresie pandemii. Omówiła czynniki utrudniające prowadzenie działalności UTW przed pandemią. Prezentując działalność UTW w okresie pandemii COVID-19 poleciła do zapoznawania się z przykładami dobrych praktyk w Biuletynach UTW zamieszczonych na stronie internetowej www.federacjautw.pl

Przedstawiła wyzwania dla UTW na nowy rok akademicki, rolę edukacji ustawicznej i UTW w rządowej polityce senioralnej, zachęciła do korzystania ze wsparcia dla UTW i organizacji seniorskich prowadzonego przez Punkt Konsultacyjno-Doradczy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu.

view szablon artykułu