Spotkanie zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu w Starej Kiszewie

Fot. M.Kanka

W związku z realizacją projektu Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 22 i 23 lipca br. w Starej Kiszewie odbyło się spotkanie zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu dotyczące dostępności architektonicznej.

W ramach spotkania zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej FADO z Łodzi zaprezentowali dobre praktyki z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzili „barierołamacz" – symulacje niepełnosprawności. Uczestnicy spotkania mogli także poszerzyć wiedzę z zakresu dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami obiektów zabytkowych. Drugiego dnia spotkania zespół ds. monitorowania wdrażania standardu omówił dotychczasowe postępy oraz zaplanował dalsze działania w zakresie wdrożenia opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gmin: Kościerzyna, Człuchów, Brusy, Puck i Sierakowice.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.Galeria zdjęć Fot.: M.Kanka

view szablon artykułu

 

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „Plus" oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania"

---------------------------------------------

Badanie dostępności dla osób z niepełnosprawnością dotyczące dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego.

--------------------------------------------

Kontakt

Za realizację projektu ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odpowiada Referat Integracji Społecznej. Kontakt: 

Marta Zatorska

tel.: 58 32 68 811 

e-mail:m.zatorska@pomorskie.eu