POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET
KONFERENCJA #KOBIETYTOSIŁA – 22 września 2023 r.

KONFERENCJA #KOBIETYTOSIŁA – 22 września 2023 r.

Samorząd Województwa Pomorskiego, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji #KOBIETY TO SIŁA, która odbędzie się 22 września 2023 r. na Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w godz. 10:00 – 14:45 (rejestracja od 09:30). Wydarzenie zgromadzi krajowych i regionalnych ekspertów_tki, a także decydentów_tki, interesariuszy_ki, przedstawicieli_ki administracji publicznej działających_e w sektorze społecznym.

Tematami przewodnimi konferencji będzie aktywność społeczno-polityczna kobiet oraz rosnący problem niealimentacji w Polsce.

Wydarzenie będzie składało się z 3 bloków tematycznych:

  1. „Kobiety na wybory” – aktywność społeczno-polityczna kobiet

Podczas prelekcji, dr. Anna Materska-Sosnowska, przybliży m.in problematykę niskiej frekwencji kobiet podczas wyborów (porównawczo z innymi krajami UE) oraz przedstawi przyczyny małego zainteresowania kobiet aktywnością polityczną.

  1. „Ściąga dla kobiet – zestaw rekomendacji dla skutecznej polityki równościowej”

W tej części konferencji, Jolanta Szydłowska, zaprezentuje dokument opracowany przez Pomorski Zespół do spraw Kobiet – https://rops.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/Sciaga-dla-kobiet-Pomorski-Zespol-ds.-Kobiet.pdf

  1. „Przyczyny oraz konsekwencje niealimentacji w Polsce”

Blok tematyczny poświęcony zostanie przestępstwu niealimentacji, na które wciąż panuje społeczne przyzwolenie. Osoby uczestniczące w wydarzeniu wysłuchają prelekcji praktyków_czek z dziedziny zwalczania niealimentacji w Polsce:

  • Danuta Wawrowska – adwokatka, przewodnicząca Rady Kobiet w Słupsku, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Kobiet
  • Robert Damski – komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie,
  • Wioletta Makowska – sędzia, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
    w Sądzie Rejonowym w Tczewie,

Motywem przewodnim całego wydarzenia będzie zainagurowana w 2019 roku, przez Forum Integracji Samorządowej, akcja profrekwencyjna #kobieTYtoSIŁA, mająca na celu zachęcenie kobiet do aktywnego udziału w wyborach.

Jak wynika z badań sondażowych, pomimo znacznego wzrostu świadomości oraz determinacji w walce o swoje prawa, nadal wiele kobiet na wybory się nie wybiera. Akcja jest neutralna politycznie, ma wymiar stricte profrekwencyjny.

Ponadto, we foyer sali Okrągłej prezentowana będzie wędrowna wystawa “Bohaterki Codzienności- kobiety w trzecim sektorze”, która przedstawia sylwetki zaangażowanych społecznie kobiet z województwa pomorskiego. Bohaterki wystawy inicjują zmiany w swojej społeczności, mobilizują innych do aktywności, codziennie zmieniając świat na lepsze wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Ekspozycja jest jednym z działań projektu, którego liderem jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, a partnerem Trójmiejska Akcja Kobieca.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu prosimy o rejestracje przez formularz zgłoszeniowy: https://ankiety.pomorskie.eu/819526?lang=pl

Wszystkie dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do Martyny Bomba e-mail: m.bomba@pomorskie.eu lub tel. 515-019-978.

PROGRAM:

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk