POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET
„Alimenty to nie prezenty”- posiedzenie Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet

„Alimenty to nie prezenty”- posiedzenie Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet

Statystyki dot. zadłużenia alimentacyjnego w województwie pomorskim, aktualne rozwiązania prawne oraz praktyczne aspekty dotyczące egzekucji należności alimentacyjnych to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone podczas dzisiejszego posiedzenia Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet.

Posiedzenie otworzyła, przewodnicząca Zespołu – Jolanta Szydłowska.

Następnie Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, przedstawiła niepokojące statystyki dot. dłużników alimentacyjnych w Polsce i w naszym regionie. Według danych zebranych przez BIG.pl w Rejestrze Dłużników, znajduje się ponad 291 tys. dłużników alimentacyjnych, ich łączna zaległość wynosi ok. 14,5 mld zł

Województwo Pomorskie znajduje się na 4 miejscu pod względem liczby dłużników (23 109 dłużników). Wyprzedzają nas jedynie województwa: śląskie, mazowieckie oraz dolnośląskie.

Niechlubnym rekordzistą, dłużnikiem, jest 52 letni mieszkaniec Gdańska, którego dług wynosi aktualnie 665 396 zł…..

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać, bogatej w zagadnienia merytoryczne, prelekcji eksperckiej Danuty Wawrowskiej, adwokatki, radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczącej Rady kobiet w Słupsku oraz wielkiej orędowniczki i propagatorki zmian przepisów praw ułatwiających egzekucję alimentów.

Danuta Wawrowska zaznaczyła, iż nieściągalność alimentów to cywilizacyjny problem naszego kraju. Przez wiele lat nie istniały skuteczne narzędzia egzekucji długów alimentacyjnych. Z inicjatywy Pani Mecenas w 2015 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ówczesną Ministrą Elżbietą Rafalską, którego celem było przedstawienie skali zadłużenia alimentacyjnego oraz próba znalezienia rozwiązań tego narastającego problemu.

Warty wspomnienia jest wkład p.Wawrowskiej w nowelizację art. 209 kodeksu karnego dot. przestępstwa niealimentacji, jak również uczestnictwo w pracach tworzenia tzw. Pakietu Alimentacyjnego, wprowadzającego nowe rozwiązania służące poprawie ściągalności alimentów.

Praktyczne aspekty dot. egzekucji należności alimentacyjnych zaprezentował Robert Damski komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Jak podkreślił niealimentacja jest formą przemocy ekonomicznej. Ekspert w swoim wystąpieniu zaproponował m.in rozwiązania systemowe dot. egzekwowania długów alimentacyjnych, jak np. prowadzenie skutecznych i merytorycznych kampanii społecznych

Wystąpienia eksperckie szczególnie podkreśliły, że na zadłużenia alimentacyjne istnieje przyzwolenie społeczne.

Dlatego bardzo ważne jest edukowanie na temat skali tego problemu

Należy pamiętać, że głównym poszkodowanym niealimentacji jest dziecko, a więc osoba, która nie jest w stanie sama zawalczyć o swoje prawa.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk