POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET
Potencjał zawodowy kobiet – 7. Forum PORP

Potencjał zawodowy kobiet – 7. Forum PORP

Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy to coroczne wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Forum na celu przybliżenie bieżących i istotnych tematów związanych z pomorskim rynkiem pracy.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był potencjał zawodowy kobiet w kontekście niedoborów talentów na pomorskim rynku pracy. Zaprezentowane zostały m.in wyniki najnowszego badania pn. „Sytuacja kobiet na rynku pracy województwa pomorskiego w kontekście aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych”, które zostało zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku z inicjatywy i w konsultacji z Pomorskim Zespołem ds. Kobiet.

Badanie stanowi diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie pomorskim. Zdefiniowano w nim czynniki zdefiniowano czynniki o charakterze społecznym, rodzinnym, ekonomicznym i zdrowotnym mające wpływ na poziom aktywności zawodowej oraz opracowano rekomendacje dotyczących skutecznych sposobów wspierania kobiet w tym zakresie.

Pełny raport można przeczytać na stronie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – https://porp.pl/7-forum-porp

Podczas tegorocznego Forum, rolę ekspercką pełniła silna reprezentacja przedstawicielek, Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet. Dla przypomnienia, Zespół, został powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego w czerwcu 2021, jako organ doradczo-konsultacyjny. Najważniejszym jego zadaniem jest podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. W ramach swoich działań Zespół m.in monitoruje i analizuje potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk