POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET
Apel Marszałka

Niepokojące zmiany legislacyjne. Na wniosek Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet, Marszałek M. Struk wystosował apel do Premiera

04.02.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
04.02.2022

W związku ze stanowiskami Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet z 14 stycznia br. Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego zaapelował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz dotyczących przywrócenia samotnym rodzicom możliwości łącznego rozliczania podatku z dziećmi.

Oba pisma dostępne są do pobrania poniżej:

Kontekst

W piśmie dot. ubezpieczeń społecznych możemy przeczytać m.in. że od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku chorobowego w przypadku osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym) przysługiwać będzie w przypadku:

  • braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie albo jeżeli kwota tej zaległości nie będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • jeżeli zaś kwota zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku będzie przysługiwało po spłacie całości zadłużenia,
  • prawo do ww. świadczeń przedawnia się, jeżeli ww. zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Oznacza to, że niewielka, bo 1% zaległość może stać się po upływie 6 miesięcy powodem wygaśnięcia prawa do zasiłku. Kilkadziesiąt złotych zaległości w przypadku kobiety w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim może spowodować utratę prawa do zasiłku i to w momencie przed urodzeniem dziecka. Sankcja bycia pozbawioną prawa do środków do życia w zderzeniu z kwotą zaległości jest bolesnym i niewspółmiernym do zaległości karaniem matek.

W związku z tym Marszałek Struk postuluję o pilne wprowadzenie zmian legislacyjnych do przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Drugie pismo dot. zmian w przepisach prawa podatkowego, które zostały wprowadzone na mocy Polskiego Ładu w odniesieniu do samotnych rodziców, których pozbawiono możliwości łącznego rozliczania podatku z dziećmi. W piśmie możemy przeczytać m.in. że zmiany tej początkowo nie było w projekcie „Polskiego Ładu”. Dopiero w toku prac legislacyjnych w Sejmie niespodziewanie dodano poprawkę likwidującą dotychczasową opcję. W zamian wprowadzono zaś ulgę na dziecko dla samotnego rodzica w stałej kwocie 1500 zł. Zmiana nie podlegała żadnym konsultacjom, co świadczy o jej przeprowadzeniu w dużym pośpiechu, bez konsultacji społecznych, bez odpowiednich analiz i oceny skutków regulacji. Zmiana uderzy głównie w matki samotnie wychowujące dzieci, które stanowią 93% samotnych rodziców w Polsce.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk