W Urzędzie Marszałkowskim po raz czwarty odbyło się Pomorskie Forum Rad Seniorów

Pomorskie Forum Rad Seniorów fot. Maciej Kochanowski

W poniedziałek 3 grudnia br. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się czwarte Pomorskie Forum Rad Seniorów. Przedstawiciele oraz sympatycy gminnych rad seniorów z województwa pomorskiego, dzieli się ze sobą dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych. W spotkaniu urzędniczyło ponad 60 osób.

 

Spotkanie otworzyła Pani Agnieszka Kapała Sokalska - członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pani Katarzyna Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Pani Agaty Chrul - Kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która dotyczyła Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.  Przyszłoroczny program stwarza możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych w naszym województwie. Dofinansowane mogą być projekty o charakterze ponadlokalnym, które dotyczyć mogą
m.in. wsparcia działalności rad seniorów, ale również rozwoju wolontariatu osób starszych. Temat ten rozwinęła w swojej prezentacji Pani Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. polityki senioralnej.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami w zakresie tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych
w społeczności lokalnej. Dyskusję na ten temat moderował Pan Maciej Kisała – Kierownik Referatu koordynacji polityki społecznej. Uczestnicy spotkania zaprezentowali działania jakie prowadzą na rzecz seniorów w swoich gminach i powiatach, pochwalali się swoimi osiągnięciami, wskazali problemy z jakimi się borykają.

Wśród poruszonych podczas dyskusji kwestii do najważniejszych zaliczyć można m.in.:

  • integracja środowisk senioralnych
  • Karta Seniora/ Karta Mieszkańca
  • Kluby/Domy Senior+
  • miejskie/gminne kluby seniora
  • działania edukacyjnych w zakresie cukrzycy
  • bezpieczeństwo seniorów
  • brak transportu dla seniorów w małych miejscowościach.
  • brak miejsca do spotkań dla seniorów

Kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów już w marcu!

materiały do pobrania

 

Galeria zdjęć, fot. Maciej Kochanowski

view szablon artykułu