POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Relacja z XI spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Relacja z XI spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
14.06.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
14.06.2024

W piątek 14 czerwca 2024 r. w Sali L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie XI Pomorskiego Forum Rad Seniorów.

Podczas Forum Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył Stanisławowi Kalinowskiemu podziękowanie za zaangażowanie na rzecz aktywności społecznej osób starszych, za prowadzenie działań wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz reprezentowanie interesów osób starszych.

Forum, które organizujemy od 2016 roku dedykowane jest przedstawicielom Rad Seniorów w województwie pomorskim, osobom decydującym o działaniach podejmowanych w gminach i powiatach na rzecz Seniorów, a także przygotowującym się do powołania Rady Seniorów.

Aktualnie w województwie pomorskim funkcjonuje 51 Gminnych Rad Seniorów, 3 Powiatowe oraz Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów.

Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów koncentruje się na wymianie doświadczeń w kwestiach związanych z tworzeniem warunków do pobudzania partycypacji społecznej osób starszych, finansowaniem aktywności seniorów oraz zasadami zwracania członkom rady poniesionych kosztów.

Dyskutowaliśmy także o oferowanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej, wspierającej inicjatywy Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów.

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z oferowanych podczas Forum bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.

Zdjęcia: Aleksandra Skowrońska, Barbara Bałka

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk