POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Zaproszenie na Pomorskie Forum Rad Seniorów

Zaproszenie na Pomorskie Forum Rad Seniorów

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia. Na zdjęciu uczestnicy Pomorskiego Forum Rad Seniorów z 2023 roku. Autor: ROPS
24.05.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
24.05.2024

Zapraszamy na XI spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów w piątek 14 czerwca 2024 r. w godz. 11:00 – 14:00 – Sala im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Forum dedykowane jest przedstawicielom Rad Seniorów w województwie pomorskim, osobom decydującym o działaniach podejmowanych w gminach i powiatach na rzecz Seniorów, a także przygotowującym się do powołania Rady Seniorów.

Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów będzie koncentrować się na wymianie doświadczeń w kwestiach związanych z tworzeniem warunków do pobudzania partycypacji społecznej osób starszych, finansowaniem aktywności seniorów oraz zasadami zwracania członkom rady poniesionych kosztów.

Podyskutujemy także o oferowanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej, wspierającej inicjatywy Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów. Jednocześnie zapraszam do skorzystania z oferowanych podczas Forum bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00, zakończenie planowane jest o godz. 14:00. W załączeniu przekazuję program przedsięwzięcia.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 10 czerwca 2024r. pod nr tel. (58) 32-68-734, lub na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk