Zaproszenie na cykl szkoleń w ramach projektu "Akademia Streetworkingu" [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe przedstawiające osoby uczestniczące w szkoleniu.
Fot. ©Depositphotos/kasto

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zapraszają na cykl szkoleniowy w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu, przeznaczony dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych.

 

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie objętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej.

 

Szkolenie

Składa się z 4 dni szkoleniowych w systemie zjazdowym 2x w miesiącu po 2 dni, w godzinach 9:00 -18:00 zgodnie z regulaminem. Łączna liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin. Szkolenie zaplanowane jest na 10-11 i 24-25 marca 2020r. w Bydgoszczy. 

 

Zagadnienia poruszane/omawiane na szkoleniu 

  1. Bezdomność i wykluczenie społeczne
  2. System pomocy osobom bezdomnym
  3. Metodyka pracy metodą streetworkingu
  4. Komunikacja w pracy streetworkera
  5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami
  6. Zachowania bezpieczne
  7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworking (w terenie)
  8. Podstawy etyczne

 

Koszty szkolenia

Szkolenie jest bezpłatne. Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą miały zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu podróży komunikacją publiczną w wysokości do 40 zł- cena z jeden przejazd.

 

Zgłoszenia

W szkoleniu mogą także brać udział osoby, które w zakresie swoich obowiązków mają wskazaną pracę metodą streetworkingu, a jednocześnie nie są zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego i inne ww. Zgłoszenia można wysyłać do 28 lutego przy pomocy linku: https://docs.google.com/forms/d/1cFVgEDFQZ5wtLLCW7Fd9zqEzP-aCWkZ1epy3ZJVv6Go/

 

Więcej informacji  

Dodatkowych informacji udziela p. Tomasz Zgliński tel: 500 343 466 e-mail; szkoleniapfwb@gmail.com

 

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu