POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Seminarium Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów

Seminarium Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów

23.02.2017
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
23.02.2017

Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów stanowił główny temat seminarium, które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Prezentacje:

Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych

Rady Seniorów – organizacja i źródła finansowania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk