POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Zaproszenie na VII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Zaproszenie na VII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów

fot. Maciej Kochanowski
01.08.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
01.08.2019

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza na VII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów 4 września 2019r. w godz. 11:00 - 14:00 w sali im. L. Bądkowskiego UMWP

Tematyka VII spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów będzie koncentrować się na kwestiach związanych z projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, polityką Państwa wobec starzenia się ludności, tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz finansowaniu aktywności seniorów.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00, zakończenie planowane jest o godz. 14:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 28 sierpnia 2019r. pod nr tel. 58 32-68-734, lub na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program

Zaproszenie

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk