MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
członkowie zespołu ds. zespół ds. monitorowania i wdrażania standardu podczas dwudniowego spotkania

Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Za nami kolejne spotkanie zespołu ds. monitorowania i wdrażania standardu

Na zdjęciu członkowie zespołu ds. zespół ds. monitorowania i wdrażania standardu podczas dwudniowego spotkania. Charzykowy 14-15.10.2019 br. Fot. ROPS
23.10.2019
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
23.10.2019

Członkowie działającego w ramach projektu dot. standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną zespołu ds. monitorowania i wdrażania standardu uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 października br. w Charzykowy oraz w Wandzinie. Celem spotkania były konsultacje wypracowanego w ramach projektu standardu oraz poznanie dobrych praktyk w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS "EKO Szkoła Życia" w Wandzinie.

Dobre praktyki w Wandzinie

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty studyjnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS „EKO Szkoła Życia” w Wandzinie, który jest partnerem projektu. Ośrodek na co dzień zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych. Jednym z elementów terapii jest tu praca. Pacjenci ośrodka prowadzą gospodarstwo, którego produkty trafiają później między innymi do ich kuchni. Głównie specjalizują się w produkcji suszonych owoców, wszelakich przetworów z owoców, warzyw i grzybów oraz miodów. Prowadzone są tu też programy odnowy ginących gatunków roślin i zwierząt, charakterystycznych dla określonego regionu. I tak na przykład w Wandzinie prowadzono już hodowlę zielononóżki kuropatwianej, krowy polskiej i uprawę wysokopiennych odmian drzew owocowych. Ośrodek prowadzi także działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Konsultacje standardu

Druga część spotkania miała charakter konsultacyjny w Charzykowy. Anna Kaczmarek – pracownik administracyjny w zespole ds. osób niepełnosprawnych oraz Piotr Harhaj – kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych z MOPS w Gdyni przedstawili m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w kontekście społecznym i zawodowym w odniesieniu do działań planowanych w standardzie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Dodatkowo omówione zostały formy dostosowania mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z perspektywy osoby niepełnosprawnej, w kontekście standardu mieszkalnictwa.

Zespół ds. monitorowania i wdrażania standardu, którego reprezentują m.in. przedstawiciele OPS, ROPS oraz wydziałów gospodarki komunalnej, omówił również wykonane do tej pory działania oraz zaplanował dalszą pracę w zakresie wdrożenia opracowanego standardu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny i efektywny udział w spotkaniu!

Informacje o projekcie

Projekt pn. Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Wartość projektu wynosi: 10 175 999,99 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł

Galeria zdjęć. Fot. ROPS.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk