MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. banner

Konkurs ofert – prowadzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Sierakowice [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. Prowadzenie mieszkania wspomaganego. Autor: Marcin Mielewczyk
24.03.2022
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
AUTOR
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
24.03.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 24.03.2022 r. podjął Uchwałę nr 284/338/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa. Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Do pobrania

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk